skip to Main Content

Yağ Tutucu

Atık yağların herhangi bir arıtma olmadan direk kanalizasyona gönderilmesi ekolojik denge için çok tehlikelidir. Çünkü bir litre atık yağ on binlerce litre temiz suyu kirletebilir. Ayrıca donan atık yağlar tesisat giderlerinde tıkanıklıklara sebep olabilir.

Teksan yağ tutucu atık yağları filtreleyerek doğaya ve tesisata verebileceği zararı önler.

Back To Top