skip to Main Content

Tortu Hava Ayırıcı

Kazan sistemlerinde, yerden ısıtma sistemlerinde ve soğutma sistemlerinde tesisat suyunda oluşan hava ve tortuları ayıran mekanik seperatörlerdir.

Tesisat suyunda oluşan tortu ve hava kabarcıkları (kavitasyon) tesisat , pompa ve kazanın verimini düşürüp ömrünü azaltır. Teksan tortu–hava ayırıcı kap tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına yerine getirir.

Back To Top