skip to Main Content

Denge Kabı Flanşlı

Merkezi sistemlerde ısı verimini arttırmak amacı ile kullanılır. Çoğu teknik şartnameler kaskad sistemlerde denge kabı
kullanılmasını zorunlu kılmıştır.
Bunun sebebi kaskad sistemlerde kullanılan kazan veya kombi pompası ile tesisattaki sirkülasyon pompaları oluşan
debi ve basınç farkını ortadan kaldırmaktır.

Back To Top