skip to Main Content
0272 612 43 87 info@teksanisi.com

Birleşik Kab Ayaklı Flanşsız

Teksan birleşik kaplar ısıtma veya soğutma tesisatlarında hidrolik dengenin yanı sıra tortu ve hava
ayırma görevinide üstlenir.
Yani birleşik kap ; Denge kabı ,tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına üstlenir

Back To Top