Skip to content

Birleşik Kab Ayaklı Flanşlı

Teksan birleşik kaplar ısıtma veya soğutma tesisatlarında hidrolik dengenin yanı sıra tortu ve hava
ayırma görevinide üstlenir.
Yani birleşik kap ; Denge kabı ,tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına üstlenir

Back To Top